Ethics.be   
Herman De Dijn op Faceboook
 
For an English version of this website, click here
.
Curricullum Herman De Dijn   Publicaties Herman De Dijn   Emeritaat   Contact
 
  Recente updates, Doordenkertjes en bijdragen

Alle publicaties Herman De Dijn


  Nieuw boek: Hoe overleven we de vrijheid? Twintig jaar later.
Nieuw boek: Hoe overleven we de vrijheid? Twintig jaar later.In 1994 analyseerde Herman De Dijn de post- of laatmoderne tijd in zijn boek Hoe overleven we de vrijheid? (vier herdrukken).

Twintig jaar later ging De Dijn na hoe de post- of laatmoderne tijd intussen geëvolueerd was. Dat resulteerde in zijn recente boek Vloeibare waarden. Politiek, zorg en onderwijs in de laatmoderne tijd (2014).

Hoewel in 1994 de omvang van de transformatie van het individuele en collectieve leven nog niet helemaal zichtbaar was, loont het de moeite de analyses van toen opnieuw toegankelijk te maken. In de nieuwe nabeschouwing Twintig jaar later legt De Dijn de band tussen de twee boeken en licht hij toe hoe zijn pleidooi van toen voor de herontdekking van ‘traditionele’ waarden als vertrouwen, overgave, traagheid en redelijkheid overeind blijft. In een vooruitblik op de toekomst vervolledigt hij zijn maatschappijkritische analyses met bedenkingen over een bijkomende problematiek die in geen van beide boeken voldoende aan bod kwam: hoe de beheersingsmentaliteit nu ook de vorm dreigt aan te nemen van technologische pogingen tot enhancement en transhumanisme.


Het boek kan u eenvoudig via mail bestellen bij Pelckmans: klantendienst@pelckmans.be.

Boekbespreking door Massimiliano Simons (Ethische Perspectieven p. 172-174) van mijn boek "Hoe overleven we de vrijheid?"
Lees verder


  Vloeibare waarden: boek Herman De Dijn
Vloeibare waarden: boek Herman De DijnIn 1994 analyseerde Herman De Dijn de postmoderne tijd in zijn bekende boek Hoe overleven we de vrijheid? (vier herdrukken bij Pelckmans – Klement). Twintig jaar later gaat hij na hoe de post- of laatmoderne tijd intussen geëvolueerd is.

De mentaliteitsverandering die twintig jaar geleden zichtbaar werd, maar die De Dijn toen niet voor zegezeker hield, heeft zich intussen helemaal doorgezet en dat op een wijze die men toen nauwelijks voor mogelijk houden kon. Die evolutie heeft ongetwijfeld te maken met de zich doorzettende tijdsgeest, maar ook meer concreet met de invloed van de paarse regeringen en hun wetgevingen en met de zwakheid van andere gedachtestromingen, partijen en instellingen..


  Spinoza, de doornen en de roos - Tweede druk verschenen: maart 2010
Spinoza, de doornen en de roos - Tweede druk verschenen: maart 2010Voor Herman De Dijn is Spinoza gedurende zijn hele loopbaan dé filosoof geweest waarmee hij het meest en het langst heeft geworsteld. Hij is een van de meest bekende Spinozaspecialisten in de wereld en participeerde actief in de Spinozarevival van de laatste jaren.

Hij is ook jarenlang voorzitter geweest van de internationale Vereniging Het Spinozahuis waardoor hij de rol van Spinoza in het huidige geestesleven vooral in Nederland van binnenuit kent. Samen met Jonathan Israel bekleedde hij in 2006-2007 de Spinozaleerstoel aan de universiteit van Amsterdam en hij is juist terug uit Boston-Cambridge waar hij in het ‘Springsemester’ 2009 aan de universiteit van Harvard een college en lezingen gaf over Spinoza.

Tijdens zijn verblijf in Harvard heeft hij zijn langverwachte Nederlandstalige Spinozastudie afgewerkt: Spinoza, de doornen en de roos. De ondertitel verwijst naar het beeld dat het zegel van Spinoza siert: een roos met doornen met daaronder het woord Caute (Hoed u). Dat beeld blijkt in meerdere opzichten toepasselijk op Spinoza’s denken.

Spinoza, de doornen en de roos is een boek geworden met een heel eigen Spinoza-interpretatie die allerlei oppervlakkigheden en ‘hineininterpretaties’ van de actuele Spinozareceptie de pas wil afsnijden.

Volgens De Dijn is Spinoza veel interessanter en eigenzinniger dan de gangbare clichés doen uitschijnen. Zowel op het gebied van de vermeende anti-theologie als op het gebied van ethiek en politiek blijkt Spinoza een denken te ontwikkelen dat werkelijk modern is maar tegelijk ontsnapt aan het antropocentrisme van praktisch alle verlichtingsfilosofie.


Lees verder


  Campuskrant: Herman De Dijn over de roos van Spinoza
Filosofen van nu cirkelen in voortdurende dialoog met hun voorgangers uit het verleden om de steeds weerkerende grote vragen van het bestaan. Zij ver- of hertalen inzichten van oude denkers tegen een nieuwe achtergrond en illustreren in dat proces heel vaak dat wat de oude meesters dachten, zijn relevantie voor nu en morgen behouden heeft, en zelfs onverwacht helder licht kan werpen op wat wij een beetje kortzichtig beschouwen als ‘vragen van nu’.

Herman De Dijn heeft zich gedurende zijn hele loopbaan verdiept in het werk van Hume en Spinoza. “Over Spinoza heb ik mijn doctoraat gemaakt. Niet dat hij toen modieus was, verre van zelfs. En doctoreren lag toen ook al niet zo voor de hand.
Lees het volledige artikel uit de Campuskrant


  Boek: Zin en betekenis, ethiek en religie
Boek: Zin en betekenis, ethiek en religieBij zijn emeritaat werd Herman De Dijn ook verrast met een aan hem opgedragen nummer van Ethische Perspectieven. Dit speciale nummer kreeg de naam Zin en betekenis, ethiek en religie: Opstellen ter gelegenheid van het emeritaat van Herman De Dijn.

Het bevat bijdragen van o.a. Kardinaal Danneels, Arnold Burms, Antoon Vandevelde, Rudi Visker, Paul Moyaert, Paul Schotsmans en andere vrienden en collega´s van Herman De Dijn.

Exemplaren van dit boek zijn verkrijgbaar via het Overlegcentrum voor Ethiek: veerle.achten@oce.kuleuven.be of 016 32.37.87.


Inhoudstabel op Ethische Perspectieven


  Nadenken over menselijke waardigheid
Het Decembernummer 2012 van het Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte is gewijd aan een discussie over het focus-artikel van herman De Dijn, "Nadenken over menselijke waardigheid". De inhoudstafel ziet eruit als volgt:

Focusartikel

Herman De Dijn, Nadenken over menselijke waardigheid

Commentaren

Govert den Hartogh, Is een rechtvaardiging nodig voor de toekenning van morele status?
Gerard Visser, Wie is de mens?
Marcus Düwell, De onderschatte complexiteit van menselijke waardigheid
Chris Bremmers, Menselijke waardigheid, waarheid en kwetsbaarheid
Bart van Leeuwen, Kan universeel respect zonder morele ontologie?
Strawson, attituderacisme en “spontane” morele reacties
Thomas Nys, Waarde en waardigheid

Lees verder


  Grensovergangen: Herman De Dijn
Grensovergangen: Herman De DijnTer gelegenheid van zijn emeritaat is een nieuw boek van Herman De Dijn verschenen bij uitgeverij Peeters: Grensovergangen: Over geesteswetenschap, universitair beleid en samenleving.

Deze bundeling van essays over cultuur- of geesteswetenschap, universiteit en samenleving verschijnt ter gelegenheid van het emeritaat van professor Herman De Dijn, die op een bevoorrechte manier getuige is geweest van de ontwikkelingen aan de universiteit en in de wetenschap.

Meer info in het PDF-bestand


  Herman De Dijn, Religie in de 21ste eeuw
Herman De Dijn, Religie in de 21ste eeuwIn 2007 bracht Herman De Dijn het boek "Religie in de 21ste eeuw. Kleine handleiding voor voor- en tegenstanders." uit.

Boekbesprekingen door:

  Nieuw boek: De sacraliteit van leven en dood, voor een brede bio-ethiek
Nieuw boek: De sacraliteit van leven en dood, voor een brede bio-ethiekIn ethische discussies domineert vandaag vooral het principe van de zelfbeschikking, hét idool van onze tijd. Daarbij wordt het leven beschouwd als was het een instrument dat ondergeschikt blijft aan de wensen van het ik. Een louter instrumentele verhouding tot het leven en tot het eigen lichaam miskent echter de onherleidbare gegevenheid van elk leven en het onherroepelijke van elke dood. Daardoor hebben leven en dood een soort sacraal karakter dat in alle culturen wordt erkend en uitgedrukt, maar waarvan het besef vandaag in onze cultuur wordt verdonkeremaand en onder druk staat.

De auteurs, Arnold Burms en Herman De Dijn, bespreken gevoelige en uiterst actuele thema’s waarmee men vandaag in de bio-ethiek worstelt, zoals: het respect voor de natuurlijke en de symbolische orde, de impact van technologische vernieuwingen op de cultuur, het morele statuut van het embryo, de vermarkting van eicellen, het probleem van levenskwaliteit en euthanasie. Ze onderzoeken ook kritisch het transhumanisme dat pleit voor een overstijging van de menselijke soort.

Uitgeverij Pelckmans - Klement, ISBN: 9789086870899, Oktober 2011
Download de folder


  Herman De Dijn, Taboes, monsters en loterijen. Ethiek in de laatmoderne tijd
Herman De Dijn, Taboes, monsters en loterijen. Ethiek in de laatmoderne tijdAan dit boek werd een Symposium over biotechnologie en bio-ethiek gewijd. De bijdragen aan het symposium van Gerard de Vries, Hans Achterhuis, Maurice Weyembergh, met een reactie van Herman De Dijn, werden gepubliceerd in Tijdschrift voor Filosofie 66:4 (2004), pp. 649-730.


Bespreking door Arnold Burms in het boek Zin, betekenis, ethiek en religie.
Opstellen ter gelegenheid van het emeritaat van Herman De Dijn, pp. 327-340

  Herman De Dijn in Het Gemenebest
Op 8 februari 2014 werd in Het Gemenebest in Kalmthout een studiedag georganiseerd over het werk van Herman De Dijn (naar aanleiding van zijn 70e verjaardag) met bijdragen van Willem Lemmens, Stéphane Symons, Roland Breeur en Guido Vanheeswijck, telkens gevolgd door een repliek van De Dijn.

De bijdragen en replieken zijn nu gepubliceerd in Ethische Perspectieven 24:2 (2014), behalve de bijdrage van Vanheeswijck (die terugging op een tekst al vroeger gepubliceerd in Ethische Perspectieven 18:3 (2008), p. 291-309):
Het nummer van Ethische Perspectieven is als los nummer verkrijgbaar bij Uitgeverij/Boekhandel Peeters.

Terug  naar  Herman De Dijn
© 2017 - Herman De Dijn - p/a HIW, Kardinaal Mercierplein 2 - 3000 Leuven - Telefoon +32(0)16.326344 contact