Ethics.be   
Herman De Dijn op Faceboook
 
Curricullum Herman De Dijn   Publicaties Herman De Dijn   Emeritaat   Contact
 
Vloeibare waarden
In 1994 analyseerde Herman De Dijn de postmoderne tijd in zijn bekende boek Hoe overleven we de vrijheid? (vier herdrukken bij Pelckmans – Klement). Twintig jaar later gaat hij na hoe de post- of laatmoderne tijd intussen geëvolueerd is.

De mentaliteitsverandering die twintig jaar geleden zichtbaar werd, maar die De Dijn toen niet voor zegezeker hield, heeft zich intussen helemaal doorgezet en dat op een wijze die men toen nauwelijks voor mogelijk houden kon. Die evolutie heeft ongetwijfeld te maken met de zich doorzettende tijdsgeest, maar ook meer concreet met de invloed van de paarse regeringen en hun wetgevingen en met de zwakheid van andere gedachtestromingen, partijen en instellingen.

Zoals iemand het onlangs uitdrukte: België (Vlaanderen) is wellicht het meest ‘liberale’ land ter wereld; geen enkele partij of beweging lijkt aan die ‘liberale’ mentaliteit te ontsnappen.De ideologie die intussen dominant is geworden in politiek en media en die ook de geesten verregaand (zij het natuurlijk niet totaal) beheerst, is de ideologie van de individuele zelfbeschikking, het daarmee samenhangende maatschappelijke ‘pluralisme’ en een alomvattende beheersingsmentaliteit.

Deze ideologie dringt zich aan het individu op via allerlei kanalen van overdracht; van kleins af aan moeten we onszelf zijn. Zij spiegelt ons een heerlijke nieuwe wereld voor als we ons individueel en collectief maar door haar laten leiden. Meer en meer worden echter de neveneffecten van de greep van die ideologie op mens en samenleving duidelijk en groeit het verzet.

Hoe meer de ideologie zegeviert, hoe meer er sprake is van crisissen allerhande en hoe dieper de malaise in de samenleving voelbaar wordt. Door een analyse van de ideologie en haar neveneffecten in diverse terreinen, vooral in zorg en onderwijs, maar ook in de politiek, wil dit boek bijdragen tot een beter verstaan van de wereld en de tijd waarin we leven. Het gaat om een analyse die streeft naar objectiviteit, maar niet naar vrijblijvendheid. Het gaat immers om het verstaan van zaken waartegenover we niet puur afstandelijk kunnen en mogen blijven; niet positie kiezen is hier niet mogelijk.

Op deze manier wil dit boek bijdragen tot de weerstand die groeiende is in allerlei sectoren van de samenleving en tot de opbloei van oude of nieuwe alternatieven in wat nu nog alleen maar oases lijken in de woestijn.
Terug  naar  Herman De Dijn
© 2017 - Herman De Dijn - p/a HIW, Kardinaal Mercierplein 2 - 3000 Leuven - Telefoon +32(0)16.326344 contact